undefined
 

Advokat Steinar Birkeland

Arbeidsfelt
Almenpraktiker
Jobber mest med:
Arverett
Erstatningsrett
Fast eiendoms rettsforhold
Familierett
Kontraktsrett
Vergemål
Bakgrunn
Advokat siden 1987
Kontakt
Direkte tlf: 906 23 456
Telefaks: 22 20 92 35
E-post:  sb@tetco.no

Advokat Christian Christiansen

Arbeidsfelt
Almenpraktiker
Jobber primært med:
Fast eiendoms rettsforhold
Familierett (arv, separasjon/skilsmisse og barnerett)
Erstatning/forsikringsrett
Kontraktsrett
Bakgrunn
Advokat fra 2001
Kontakt
Mobil: 911 05 439
ccjr@tetco.no


Advokat Henrik Grønhaug

Arbeidsfelt
Allmennpraktiker med spesialkompetanse innen:
Forsikringsrett
Trygderett
Erstatningsrett
Bakgrunn
Advokat fra 2000
Kontakt
Tlf: 924 28 497
www.gronhaug.no
hg@tetco.no


Advokat Tom Schjelderup Mathiesen

Arbeidsfelt
Allmennpraktiker med spesialkompetanse innen:
Strafferett
Familie- og barnerett
Arbeidsrett
Barnevernsrett

Avdelingskontor:
Violgaten 8 (BOB-huset), Halden.
(post må sendes hovedkontor)
Bakgrunn
Advokat fra 2003
Kontakt
Tlf: 928 94 114
Faks. 21 53 62 21
www.atsm.no
tm@tetco.no


Advokat Carl Sandberg

Arbeidsfelt
Almenpraktiker
Bakgrunn
Advokat siden 1987
Kontakt
Tlf: 938 46 506
cs@tetco.no


Advokat George Støtvig

Arbeidsfelt
Fast eiendoms rettsforhold - særlig avhendingsloven
Husleiekontrakter
Inkasso
Kontraktsrett
Erstatningsrett
Arv/Dødsbo/Skifte
Bakgrunn
Advokat siden 1986
Hovedkontor
Tlf: 934 19 777
gs@tetco.no
Avdelingskontor
Postboks 53, 1560 Larkollen
Mobil.: 934 19 777


Advokat Michael Tetzschner

Arbeidsfelt
Arbeidsrett
Almenpraktiker
Bistår både private og bedriftskunder
Utdannet voldgiftsdommer
Bakgrunn
Michael Tetzschner er for tiden på Stortinget,
innvalgt frem til 2017, der han er nestleder i
Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Han
har vært saksordfører for en rekke nye
lovforslag om innvandring- og asyllovgivningen,
samt vært fast saksordfører for alle
grunnlovsaker knyttet til personvern og
menneskerettigheter.
Kontakt
Mobil: 913 29 500
michael@tetzschner.com

Mette Gro Eriksen

Arbeidsfelt
Fast eiendoms rettsforhold; avhendingsloven, boligrett (eierseksjonsloven, borettslagsloven)
Familie- og barnerett
Barnevernsrett
Eiendomsmegling/Oppgjørsoppdrag
Bakgrunn
Forvaltning/eiendomsmegler i Ensliges Landsforbunds Boligbyggelag
Advokat i Protector Forsikring ASA (eierskifte)
Advokat i Oslo og omegn boligforvaltning AS
Bedriftsøkonom BI 1988
Advokatbevilling 2008
Kontakt
Mette Gro Eriksen, Nedre Slotts gate 4, 0157 Oslo
Mobil: 922 90 731
mge@tetco.no

Advokat Aleidis Løken

Arbeidsfelt
Erstatningsrett
Forsikringsrett
Personskade
Pasientskade
Helserett
Arbeidsrett
Kontraktsrett
Bakgrunn
Helsedirektoratet
Advokatfirmaet Riisa&Co
Statens Helsetilsyn
Cand jur 2002
Cand odont 1985
Kontakt
Mobil: 918 82 921
al@tetco.no

Advokat Tien Duc Nguyen

Arbeidsfelt
Almenpraktiker med spesial kompetanse innen:
Fast eiendoms rettsforhold
Erstatning/forsikringsrett
Kontraktsrett / forbrukertvister
Familie -/og arverett/ Barnevern
Forvaltningsrett/ Strafferett
Bakgrunn
Austin & Lyngmyr Advokatfirma AS 2015 - 2016
Van Ameyde Norway 2011 - 2015
Crawford & Company 2009 - 2011
AIG Forsikring 2007 - 2009
Medlem av Den Norske advokatforeningen
Medlem av Forsvarergruppen av 1977
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Oslo
Kontakt
Mobil: 916 97 968
tn@tetco.no

Anette E. Klafstad

Arbeidsfelt
Almenpraktiker
Arv/skifte/testament
Bank og pengekrav
Pant, inkasso og tvangsfullbyrdelse
Fast eiendoms rettsforhold
Bakgrunn
Advokat siden 1987
Kontakt
Mobil: 920 25 816
aek@tetco.no


 

Kontor- og postadresse: Nedre Slottsgate 4, 0157 Oslo
Telefax: 22 20 92 35